រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"

ថ្ងៃសុក្រ 17 កញ្ញា 2021, 14:2

សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ស្លក្រាម សង្កាត់ស្វាយដង្គំ សង្កាត់គោកចក សង្កាត់ជ្រាវ ភូមិតាវៀន សង្កាត់សាលាកំរើក និងភូមិព្រៃធំ ភូមិស្រង៉ែ សង្កាត់ស្រង៉ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល ១(មួយ)សប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីវេលាម៉ោង ១៣:០០ នាទីរសៀល នាថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង គោលបំណងធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រហូតមានការចេញសេចក្តីសម្រេច ជាថ្មី។ ដោយ តាំង ហូ

រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"
រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"
រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"
រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"
រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"
រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"
រដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម"

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម