ភាគ​ខាងជើង​ប្រទេស​វៀតណាម ចុះ​ត្រជាក់​ដល់​ធ្លាក់​ព្រិល​

ថ្ងៃអង្គារ 12 មករា 2021, 8:13

​តំបន់​នៅ​ភាគ​ខាងជើង​ប្រទេស​វៀតណាម បាន​ត្រជាក់​ខ្លាំង​ដល់ -2​អង្សា ធ្វើឱ្យមាន​ព្រិល​ធ្លាក់​៥​ថ្ងៃ​ជាប់​គ្នា ដោយ​គ្របដណ្តប់​តំបន់ភ្នំ​សា​ប៉ា និង​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​ទៀត​។

 

​ខ្យល់​ត្រជាក់​ខ្លាំង អាច​នឹង​អូសបន្លាយ​ដល់​ថ្ងៃ​ទៅ​១៣ មករា ស្អែក​នេះ គឺ​ដោយសារតែ​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ធ្លាក់ចុះ បង្កើតបានជា​បាតុភូត​ឡា​នី​ណា​៕​

ភាគ​ខាងជើង​ប្រទេស​វៀតណាម ចុះ​ត្រជាក់​ដល់​ធ្លាក់​ព្រិល​
ភាគ​ខាងជើង​ប្រទេស​វៀតណាម ចុះ​ត្រជាក់​ដល់​ធ្លាក់​ព្រិល​
ភាគ​ខាងជើង​ប្រទេស​វៀតណាម ចុះ​ត្រជាក់​ដល់​ធ្លាក់​ព្រិល​

PLB Banner on article detail