កូរ៉េខាងជើងប្រហារជីវិតមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៥នាក់ ព្រោះរិះគន់ គីម ជុងអ៊ុន រឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
ថ្ថ្ងៃច័ន្ទ 14 កញ្ញា 2020
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Dailymail បានចេញផ្សាយថ្មីៗនេះថា កូរ៉េខាងជើងបានប្រហារជីវិតមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៥នាក់ បន្ទាប់ពីពួកគេរិះគន់គោលនយោបាយរបស់លោក គីម
លោកគីម ជុនអ៊ុនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ពីព្យុះសង្ឃរាវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងជាថ្មី
ថ្ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 27 សីហា 2020
កូរ៉េខាងជើងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ខណៈដែលព្យុះសង្ឃរាឈ្មោះថា បាវី បានបង្កឲ្យមានការបាក់ដី នៅថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ទី២៧ សីហានេះ ហើយភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លា រល

អត្ថបទពេញនិយម