ខណៈពេលកំពុងហាត់សម Baifern ធ្លាក់ពីខ្នងសេះហ្វេនបារម្ភមិនស្ទើរ

ថ្ងៃពុធ 6 មករា 2021, 9:21

មានភាពភ្ញាក់ផ្អើល ព្រមទាំងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាព នាង Baifern Pimchanok ដែលបានរងនូវគ្រោះថ្នាក់ ខណៈពេល ហាត់សមជិះសេះ ។
ដោយយោងតាមការបង្ហោះឃ្លីប នៅលើ Instagram បានឲ្យដឹងថា នៅសុខៗ សត្វសេះដែល Baifern កំពុងតែជិះ ស្រាប់តែឈប់ភ្លាមៗ ដែលបណ្តាលឲ្យនាង ហោះចេញពីសេះភ្លាមៗនៅខណៈនោះ ប៉ុន្តែ 

ខណៈពេលកំពុងហាត់សម Baifern ធ្លាក់ពីខ្នងសេះហ្វេនបារម្ភមិនស្ទើរ ខណៈពេលកំពុងហាត់សម Baifern ធ្លាក់ពីខ្នងសេះហ្វេនបារម្ភមិនស្ទើរ

នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះ នាងនៅតែអាចញញឹមចេញបាន ព្រោះមាន វីរៈនារីដ៏គួរឲ្យស្រលាញ់  ពីតារាស្រី Yaya Urassaya ដែលកំពុងតែ ស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរ បានប្រញាប់ចេញមកជួយដល់ Baifern 

ខណៈពេលកំពុងហាត់សម Baifern ធ្លាក់ពីខ្នងសេះហ្វេនបារម្ភមិនស្ទើរ ខណៈពេលកំពុងហាត់សម Baifern ធ្លាក់ពីខ្នងសេះហ្វេនបារម្ភមិនស្ទើរ ខណៈពេលកំពុងហាត់សម Baifern ធ្លាក់ពីខ្នងសេះហ្វេនបារម្ភមិនស្ទើរ

ថែមទៀតផង ហ្វេន សង្ឃឹមថា តារាស្រី Baifern នឹងមិនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្វីឡើយ ដោយនៅតែមានសុខភាព ក៏ដូចរាងកាយមាំមួន ដូចដើម ផងដែរ៕​

PLB Banner on article detail