រកឃើញ​អន្ទាក់​នេសាទ​ជនជាតិភាគតិច អាយុកាល​១៣០០​ឆ្នាំ នៅ​កោះ Vancouver

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 21 តុលា 2021, 7:35

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​រកឃើញ​បង្គោល​ឈើ រាប់ពាន់ នៅ​តំបន់​ទឹក​រាក់ នា​កោះ Vancouver ជា​វិធីសាស្ត្រ​នេសាទ​ត្រី របស់​ជនជាតិភាគតិច ដែលមាន​អាយុកាល​១៣០០​ឆ្នាំ​។​

 

​តាម​ការចេញផ្សាយ​ដោយ​គេហទំព័រ​ឌៀ​លី​ម៉ែ​ល កាលពី​ថ្ងៃទី​២១ ខែតុលា ម្សិលមិញ បាន​បង្ហាញថា សំណល់ បង្គោល​ឈើ​ជាង ១៥០.០០០ ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅ​មាត់ទន្លេ Comox របស់​ប្រទេស​កាណាដា ខាងក្រៅ​កោះ Vancouver​។ អន្ទាក់​ឈើ​ទាំងនោះ ជា​រនាំង​វិធីសាស្ត្រ​សម្រាប់​ចាប់​ត្រី នា​សម័យបុរាណ​របស់​ជន​ជាតិ​កាណាដា ដំបូង​នៅ​ចន្លោះ​ពី ១៣០០ ទៅ​ប្រហែល ១០០​ឆ្នាំ​។​

 

​អន្ទាក់​ត្រី​ទាំងនោះ អាច​ផ្គត់ផ្គង់​ការរស់នៅ​របស់​ប្រជាជន K’moks រហូតដល់​ទៅ ១២,០០០ នាក់​៕​

រកឃើញ​អន្ទាក់​នេសាទ​ជនជាតិភាគតិច អាយុកាល​១៣០០​ឆ្នាំ នៅ​កោះ Vancouver
រកឃើញ​អន្ទាក់​នេសាទ​ជនជាតិភាគតិច អាយុកាល​១៣០០​ឆ្នាំ នៅ​កោះ Vancouver
រកឃើញ​អន្ទាក់​នេសាទ​ជនជាតិភាគតិច អាយុកាល​១៣០០​ឆ្នាំ នៅ​កោះ Vancouver
រកឃើញ​អន្ទាក់​នេសាទ​ជនជាតិភាគតិច អាយុកាល​១៣០០​ឆ្នាំ នៅ​កោះ Vancouver

PLB Banner on article detail