តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​លក់រាយ ឡើងថ្លៃ​បន្តិច តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា​២,៨៥០​រៀល​

ថ្ងៃអង្គារ 16 មិថុនា 2020, 11:29

​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ថ្មី​មួយ ស្តីពី​ការកំណត់ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ ដល់​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​តម្លៃ​២,៨៥០​រៀល ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​លក់ ក្នុងតម្លៃ ២,៦០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​៕​

 

តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​លក់រាយ ឡើងថ្លៃ​បន្តិច តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា​២,៨៥០​រៀល​
តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​លក់រាយ ឡើងថ្លៃ​បន្តិច តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា​២,៨៥០​រៀល​

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម