ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​

ថ្ងៃសុក្រ 25 មីនា 2022, 9:19

Mikro Chorio (​មីក្រូ ឆូ​រី​យ៉ូ​) ត្រូវបាន​គេ​ដាក់ឈ្មោះថា ជា​ភូមិ​ខ្មោច ស្ថិតក្នុង​តំបន់​កោះ Livadia (​លី​វ៉ា​ឌៀ​) នៃ​រដ្ឋធានី​បុរាណ Tilos (​ធី​ឡូ​ស​)​។ បច្ចុប្បន្ន​ភូមិ​មួយ​នេះ​បាន​ប្រែក្លាយជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​ទាក់ទាញ​សម្រាប់​ភ្ញៀវទេសចរ ទៅ​លំហែកាយ​។​

 

Mikro Chorio ត្រូវបាន​បោះបង់ចោល​តាំងពី​ឆ្នាំ​១៩៤០ ដោយ​អ្នកភូមិ​រស់នៅ​ទីនោះ បានធ្វើ​បំលាស​ទី និង​ចំណាកស្រុក ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ នៅ​តំបន់​ផ្សេងៗ​។ អ្វីដែល​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​ដ៏​សំខាន់​របស់ Mikro Chorio គឺ​ប្រាសាទបុរាណ​មួយ​ដែល​ត្រូវបាន​សាងសង់​នៅលើ​កំពូលភ្នំ ក្នុងអំឡុង​សតវត្ស​ទី 14​។​

 

​បច្ចុប្បន្ន ភូមិ​ខ្មោច​មួយ​នេះ ត្រូវបាន​ប្រែក្លាយជា​ទីតាំង​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​សម្រាប់​ភ្ញៀវទេសចរ​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លង​សមុទ្រ​ទៅ​លំហែកាយ​នៅ​ទីនោះ ដោយមាន​អ្នកជំនួញ​ចុះទៅ​វិនិយោគ​រៀបចំ ជា​ក្លឹប​កម្សាន្ត សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ជាដើម​៕​

ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​
ភូមិ​ខ្មោច Mikro Chorio រំលេច​រូបរាង​ថ្មី ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​

PLB Banner on article detail