សាប៊ូ Liby

រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​

ថ្ងៃអង្គារ 9 វិច្ឆិកា 2021, 8:59

​ស្រប​ពេលដែល​រដូវរ​ងារ​ជិត​ចូល​មកដល់ ប្រជាជន ពិសេស​ពលរដ្ឋ​វ័យ​ចំណាស់ រស់នៅក្នុង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង បាន​សម្រុក​ទៅ​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ យកមក​ស្តុក​ទុក ខណៈដែល​ល​រដ្ឋាភិបាល បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​រក្សា​ទំនិញ​ជា​មូលដ្ឋាន ក្នុងករណី​មាន​អាសន្ន​។ នេះ​បើតាម​ការចុះផ្សាយ​ដោយសារ​ព័ត៌មាន CNA កាលពី​ថ្ងៃទី​០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១​។​

 

​បើតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​រដ្ឋាភិបាល បាន​ណែនាំ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ស្តុក​ទុក​របស់របរ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ ខណៈ​ការព្យាករណ៍ បាន​បញ្ជាក់ថា ការធ្លាក់​ព្រិល​នៅក្នុង​ឆ្នាំនេះ នឹង​មកដល់​លឿន​ជាង​ឆ្នាំមុន​។​

 

​មនុស្ស​ជាច្រើន​បាន​ឈរ​តម្រង់​ជួរ​តាម​ទីផ្សារ ដើម្បី​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ធំៗ ព្រោះ​បន្លែ​ប្រភេទ​នេះ​អាច​រក្សាទុក​ជាច្រើន​ខែ នឹងមាន​ការពេញនិយម​ទទួលទាន​សម្រាប់​ប្រជាជន​ចិន​៕​

រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​
រដូវរងារ​ជិត​មកដល់ ប្រជាជន​ក្រុង​ប៉េកាំង សម្រុក​ទិញ​ស្ពៃបូកគោ​ស្តុក​ទុក​

PLB Banner on article detail

Tags