ប្រទេស​ឥណ្ឌា នឹង​នាំយក​ម្រេច និង​រមៀត​ពី​កម្ពុជា បន្ថែមទៀត​ចូល​ទីផ្សារ​ខ្លួន​

ថ្ងៃអង្គារ 16 មីនា 2021, 10:45

តាមរយៈ​ស្ថានទូត​ឥណ្ឌា​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ព្យាយាម​បង្កើន​លទ្ធភាព​ក្នុងការ​នាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​រប​ស់​កម្ពុជា​រួមមាន​ម្រេច និង​រមៀត​បន្ថែមទៀត​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ក្នុងប្រទេស​របស់ខ្លួន​តា​ម​ដែល​អាចធ្វើ​ទៅបាន​។​

 

​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ឥណ្ឌា​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា លោកស្រី បណ្ឌិត Devyani Uttam Khobragade និង​តំណាង​សហព័ន្ធ​ម្រេច និង​គ្រឿងទេស​កម្ពុជា​(CPFS) បាន​បញ្ជាក់ថា ស្ថានទូត​មានការ​ប្រជុំ​ប្រកបដោយ​ផ្លែផ្កា​ជាមួយ​សហព័ន្ធ​ម្រេច និង​គ្រឿងទេស​កម្ពុជា ដោយ​ក្នុងនោះ​មាន​កិច្ច​ពិភាក្សាគ្នា​ពី​មធ្យោបាយ និង​មធ្យោបាយ​សម្រាប់​កម្មវិធី​ជំរុញ និង​បង្កើន​ការនាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​រួមមាន​ម្រេច និង​រមៀត​ពី​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​។​

ប្រទេស​ឥណ្ឌា នឹង​នាំយក​ម្រេច និង​រមៀត​ពី​កម្ពុជា បន្ថែមទៀត​ចូល​ទីផ្សារ​ខ្លួន​

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម