គ្រឿងចក្រ ២២២​គ្រឿង ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ និង​មន្ទីរ​២៥​រាជធានី​ខេត្ត

ថ្ងៃច័ន្ទ 25 មករា 2021, 9:58

​ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ក្រសួង​បាន​ទិញ​គ្រឿងចក្រ​ចំនួន​២២២​គ្រឿង សម្រាប់​ផ្តល់ជូន​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​-​ខេត្ត និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ប្រព័ន្ធ​ចម្រោះ​ទឹក​កខ្វក់ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់ បម្រើ​ជា​ប្រយោជន៍​សង្គមជាតិ ក្នុង​វិស័យ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវថ្នល់​នៅ​កម្ពុជា​។​

 

​ជាមួយគ្នានេះ នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ និង​មន្ទីរ​២៥ រាជធានី​ខេត្ត បានមក​ទទួល​ការបណ្តុះបណ្តាល និង​យក​គ្រឿងចក្រ សម្រាប់​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​ទៅតាម​អង្គភាព​រៀងៗ​ខ្លួន​រួចរាល់​ហើយ​៕

គ្រឿងចក្រ ២២២​គ្រឿង ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ និង​មន្ទីរ​២៥​រាជធានី​ខេត្ត
គ្រឿងចក្រ ២២២​គ្រឿង ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ និង​មន្ទីរ​២៥​រាជធានី​ខេត្ត
គ្រឿងចក្រ ២២២​គ្រឿង ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ និង​មន្ទីរ​២៥​រាជធានី​ខេត្ត
គ្រឿងចក្រ ២២២​គ្រឿង ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ និង​មន្ទីរ​២៥​រាជធានី​ខេត្ត
គ្រឿងចក្រ ២២២​គ្រឿង ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ និង​មន្ទីរ​២៥​រាជធានី​ខេត្ត
គ្រឿងចក្រ ២២២​គ្រឿង ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ និង​មន្ទីរ​២៥​រាជធានី​ខេត្ត

PLB Banner on article detail