តើរឿងភាគថៃជះពេល​យូរប៉ុណ្ណា ទើប​ថតចប់សព្វគ្រប់

ថ្ងៃអង្គារ 19 មករា 2021, 9:24

ភាពយន្តភាគ​ថៃលើ​ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣​ថៃ និង​ប៉ុស្តិ៍លេខ ៧ ជាមធ្យមមាន​ ១៥ភាគ ជាចំនួន​សមល្មម​ មិន​ច្រើនពេក​មិន​តិចពេក​សម្រាប់​អ្នក​ទស្សនា។
ជាទូទៅក្រុមការងារ​ត្រូវ​ចំណាយពេលពី ៥ ទៅ៨ខែ ដើម្បីថតរឿងភាគ​ថៃ​មួយ​រឿង។ ប៉ុន្តែមិន​មែន​គ្រប់រឿង​សុទ្ធ​តែ​ចំណាយពេល​ថត​ដូចគ្នាទេ ព្រោះ​អាស្រ័យលើ​រឿង​នីមួយៗដែរ។
ដូច​រឿងភាគ​ដ៏ល្បី "បុព្វេសន្និវាស" ដែល​សម្ដែង​ដោយ Pope Thanawat និង Bella Ranee មាន​សេចក្ដី​រាយការណ៍ថា​ ត្រូវ​ថត​ដល់ទៅ ២ឆ្នាំ​ឯណោះ ទម្រាំចប់​គ្រប់ឈុតដោយឡែក​សម្រាប់​រឿង​ជា​ប្រភេទស៊េរីវិញ ចាយពេល​ថត​ត្រឹម​តែ​ ២ ទៅ៣ខែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះ​មាន​តិចភាគ ហើយពេល​ចាក់ផ្សាយ​ក៏មិនច្រើនដែរ៕

តើរឿងភាគថៃជះពេល​យូរប៉ុណ្ណា ទើប​ថតចប់សព្វគ្រប់ តើរឿងភាគថៃជះពេល​យូរប៉ុណ្ណា ទើប​ថតចប់សព្វគ្រប់ តើរឿងភាគថៃជះពេល​យូរប៉ុណ្ណា ទើប​ថតចប់សព្វគ្រប់ តើរឿងភាគថៃជះពេល​យូរប៉ុណ្ណា ទើប​ថតចប់សព្វគ្រប់
PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម