រកឃើញ​ពលករ​ខ្មែរ​១២​នាក់​ទៀត ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩

ថ្ងៃសុក្រ 1 មករា 2021, 7:37

​ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​ព្រឹក​ព្រលឹម ថ្ងៃទី​១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បានប្រកាស​រកឃើញ​ក​រ​ណី​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩ ថ្មី បន្ថែមទៀត គឺជា​ពលករ​ខ្មែរ ទើប​ត្រឡប់​មកពី​ប្រទេស​ថៃ ចំនួន ១២​នាក់ កាលពី​ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០៕​

រកឃើញ​ពលករ​ខ្មែរ​១២​នាក់​ទៀត ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩
រកឃើញ​ពលករ​ខ្មែរ​១២​នាក់​ទៀត ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩
រកឃើញ​ពលករ​ខ្មែរ​១២​នាក់​ទៀត ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩
រកឃើញ​ពលករ​ខ្មែរ​១២​នាក់​ទៀត ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម