សាប៊ូ Liby

កូនប្រុស​ច្បង​លោក​ប្រធានាធិបតី ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩

ថ្ងៃច័ន្ទ 30 វិច្ឆិកា 2020, 10:37

​ទូរទស្សន៍ CNN ផ្សាយ​មុននេះ​បន្តិច​ថា លោក Donald Trump Jr. ដែលជា​កូនប្រុស​ច្បង​របស់​ប្រធានាធិបតី ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ត្រូវបាន​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​។​

 

​បន្ទាប់ពី​លទ្ធផល​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន លោក Donald Trump Jr. ត្រូវបាន​រៀបចំ​ឲ្យ​រស់នៅ​នៅ​ដាច់ដោយឡែក ហើយនឹង​ត្រូវអនុវត្ត​តាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​ទាំងអស់​របស់​ក្រុម​វេជ្ជសាស្ត្រ​៕

កូនប្រុស​ច្បង​លោក​ប្រធានាធិបតី ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩
កូនប្រុស​ច្បង​លោក​ប្រធានាធិបតី ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩
កូនប្រុស​ច្បង​លោក​ប្រធានាធិបតី ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩

PLB Banner on article detail

អត្ថបទពេញនិយម