តម្លៃប្រេងសាំង ចុះ៥០រៀលទៀត លក់ ៣០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

ថ្ងៃសុក្រ 16 តុលា 2020, 12:40

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ តុលា នេះ បានជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៣,០០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ ២,៦០០រៀល ក្នុង១លីត្រ។

 

សូមបញ្ជាក់ថា ផ្អែកតាមតម្លៃធម្យមប្រេងឥន្ទនៈលើទីផ្សារអត្តរជាតិ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នឹងត្រូវលក់ ៣ ១៧២រៀល និងតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូត លក់ ២ ៧៩២រៀល ក្នុងមួយលីត្រ។

 

ការកំណត់បែបនេះ គឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន និងដោយមានការរួមចំណែកពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា បានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា ចំនួន៤សេនដុល្លារ ក្នុងមួយលីត្រ៕

តម្លៃប្រេងសាំង ចុះ៥០រៀលទៀត លក់ ៣០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ
តម្លៃប្រេងសាំង ចុះ៥០រៀលទៀត លក់ ៣០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

PLB Banner on article detail