សាប៊ូ Liby

តម្លៃ​ប្រេងសាំង​លក់រាយ​ទូទាំងប្រទេស បន្ត​រក្សា​ក្នុងតម្លៃ​ថេរ​

ថ្ងៃអង្គារ 4 សីហា 2020, 9:49

​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុ​ជា បានប្រកាស​ពី​តម្លៃ​ប្រេង​សម្រាប់​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ៍ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១ ដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០​។​

 

​ក្នុងនោះ ប្រេងសាំង​ធម្មតា ត្រូវបាន​កំណត់​លក់​ក្នុងតម្លៃ ៣០០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​។ តម្លៃ​នេះ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​តម្លៃ​កាលពី​ពាក់កណ្តាល​ខែកក្កដា គឺ​នៅ​ថេរ​។​

 

​ចំណែក​ប្រេងម៉ាស៊ូត ត្រូវបាន​កំណត់​លក់​ក្នុងតម្លៃ ២៧៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ ដែល​តម្លៃ​នេះ​កើន ៥០​រៀល បើ​ធៀប​នឹង​តម្លៃ​កាលពី​ពាក់កណ្តាល​ខែកក្កដា​៕

 

តម្លៃ​ប្រេងសាំង​លក់រាយ​ទូទាំងប្រទេស បន្ត​រក្សា​ក្នុងតម្លៃ​ថេរ​

PLB Banner on article detail